menu close menu

Прилози

Изградимо храм заједно

Прилоге за изградњу храма можете уплатити на рачуне Чачанске банке

динарски: 155-26607-20

девизни: Инструкције за плаћање