menu close menu

Прилози

Изградимо храм заједно

Прилоге за изградњу храма можете уплатити на рачуне Чачанске банке

динарски: 155-26607-20

девизни: RS35 1550 0000 0004 5215 68